Taxatietarieven

Wat houdt een taxatie-opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven ven een waarde-oordeel van een pand en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in.

Het tarief van een taxatie?

Voor het uitvoeren van een taxatie dient uw taxateur een nota in. Er zijn geen vaste tarieven voor het uitvoeren van een taxatie. Bij het maken van de afspraak voor de taxatie kunt u tevens afspraken maken over het honorarium. Zo is vooraf duidelijk wat u de taxateur moet betalen voor het uitvoeren van de taxatie.